Kultura raznolikosti

V industriji smo kopičili 38 let.Kaj podpira naš razvoj in napredek?To je pogumna duhovna moč ter prepričanje in praksa nenehnih inovacij.Ni zanikati, da imamo napredno opremo in metode upravljanja, vendar je ogromna gonilna sila, ki jo tvori ta nevidna kulturna pretvorba, vir našega uspeha.

Medtem pa se kot raznoliko in večkulturno podjetje zavedamo, da trajnostni razvoj zahteva dolgoročno predanost in skupno odgovornost z gospodarskega, okoljskega in socialnega vidika.

Družbena odgovornost

Ob vse večjem onesnaževanju okolja se zavzemamo za razvoj in inovacije okolju prijaznih materialov.Naj projekti uporabljajo okolju prijaznejše materiale ali povečajo vire, ki jih je mogoče reciklirati.

Rast zaposlenih

Naj vsak zaposleni dela strastno, ljubi našo panogo in položaj ter nenehno posodablja svoje veščine in znanje.Naj vsak zaposleni postane strokovnjak na svojem delovnem mestu.Naj zaposleni delijo sadove razvoja podjetja s svojimi družinami in otroki.Smo velika družina.

Razvojna filozofija

Naj kupci dobijo več vredne izdelke, naj zaposleni pridobijo obetavnejši razvoj, naj družba postane bolj okolju prijazna, dobavitelji pa naj se izboljšujejo in izboljšujejo.Kupci, zaposleni, dobavitelji in družba gredo z roko v roki za trajnostni razvoj.